Groei

Reflecie

Reflectie in de vorm van de spiegel is een uiterst waardevolle manier van kijken naar jezelf. Ken jij jezelf? Weet je hoe het voelt om uit te spreken naar jezelf wat er speelt en in je om gaat? De spiegel is daarom een krachtig instrument om in zetten bij reflectie.

Om inzicht te krijgen en hebben in de ontwikkeling van de kinderen maakt onze school gebruik van zo’n spiegel: het leerlingvolgsysteem Spectrovita. Op deze wijze wordt duidelijk wat het kind aan talentgroei en ontwikkeling doormaakt, inzichtelijk voor begeleiders, kind en ouders/opvoeders. Het systeem is gebaseerd op de kerndoelen. Kerndoelen zijn wettelijke omschrijvingen waar het onderwijs aan moet voldoen.

Portfolio

Naast Spectrovita willen kinderen ook zelf hun ontwikkeling  bijhouden, in een eigen werk portfolio. Hierin bewaren zij werk waar ze zelf trots op zijn of wat ze belangrijk vinden. Dit kan bijvoorbeeld een tekening zijn, een foto, een filmpje of een blog. Kinderen kunnen toetsen maken om zelf inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden.

Gesprekken

Het kind heeft zijn eigen coach binnen het team. Regelmatig zal er een gesprek zijn tussen het kind en zijn persoonlijke coach/begeleider. Tijdens dit gesprek zal worden besproken hoe de bevindingen zijn van het kind over de afgelopen tijd met betrekking tot zijn/haar persoonlijke leerdoelen. Een reflectie gesprek, daarnaast zal gevraagd worden waar leerdoelen liggen op korte termijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn: leren om anders om te gaan met een ander kind, zodat deze zonder conflict de dag doorkomen. Of dat bijvoorbeeld de Engelse taal geoefend gaat worden zodat een film zonder ondertiteling gevolgd kan worden. Ook zal de manier en hoeveelheid van deze vaardigheid oefenen worden afgesproken.

Tweemaal per jaar (of tussentijds op verzoek) zal er een gesprek met de ouders over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. Kinderen zijn van harte welkom bij dit gesprek. Teamleden hebben verder de uitdrukkelijke taak om te observeren. Dagelijks is op het einde van de dag een terugblik tussen de begeleiders van die dag, met een overdracht naar de collega’s van de volgende dag. Regelmatig is er een teamvergadering waarin observaties teambreed met elkaar worden doorgesproken.