Leren

Leermiddelen

De wereld is een klaslokaal. Dat is een onderdeel van de visie van de Maashorst School. Alles om ons heen kan inspireren tot leren. Natuur, dier, mens, omstandigheden, materialen: je kunt overal van leren. Op de Maashorst School zullen we veel spelenderwijs ervarend leren.

Een paar voorbeelden

  • de telefoon aannemen
  • een conflict oplossen
  • kleuren
  • het zelf organiseren van een activiteit
  • boodschappen doen
  • rekenen tijdens het eten koken
  • samen gedichten schrijven
  • een Engelstalige natuurfilm kijken
  • boomhutten bouwen
  • relaxen met een boek in de chillzone

Spelen is de beste manier om te leren

Er wordt veel gespeeld op de Maashorst School. Spelen is een houding ten opzichte van de wereld. Een houding van openheid, van uitproberen en van creëren en experimenteren zonder dat het consequenties heeft. Spelen is de vaardigheid die je nodig hebt om in een steeds veranderende omgeving te kunnen functioneren. In het spel worden nieuwe dingen uitgeprobeerd. Werelden worden nagespeeld om te ervaren hoe die werelden in elkaar zitten. In dit proces gebeuren er veel onverwachte dingen. Het vraagt een grote flexibiliteit iedere keer weer te kunnen inspelen op nieuwe situaties en de vele factoren waar het kind mee te maken krijgt hierin mee te nemen. In feite is spelen een voortdurend creatief proces. Spelen is daarbij een manier om emotioneel dingen te verwerken en te integreren. Het maakt het voor kinderen mogelijk om op te groeien zonder hun gevoelens te moeten scheiden van hun denken.

Spelen leert kinderen ook dat je door ‘fouten’ maken jezelf kunt leren vaardigheden en kennis toe te eigenen en te verbeteren. Maar ook dat er ‘vele wegen naar Rome’ leiden. Voor heel veel problemen en uitdagingen bestaan meerdere strategieën. Elke strategie dat voor het kind werkt is waardevol. Het ene kind zal direct aan de slag gaan en proberen. Een ander kind vraagt hulp. Weer een ander kind gaat eerst observeren en kennis vergaren. En ook de uitkomst is niet altijd een vaststaand gegeven.

Kinderen spelen al vanaf hun eerste momenten op aarde. Zo leren ze op hun buik rollen, rechtop zitten, staan, stapjes zetten, woordjes brabbelen en uiteindelijke complexe volzinnen spreken. Sommige van deze ontwikkelingen worden weleens gezien als een ‘wonder’. Hij kon opeens lopen! Maar het is juist geen wonder dat zij zich dit spelenderwijs aanleren. Spel straft niet. Spel daagt uit en motiveert. Het is deze intrinsieke motivatie, vanuit het kind, die ogenschijnlijk moeilijke leertaken leuker en makkelijker maken. Vanuit de wil en het plezier voelt leren als spelen.

Op de Maashorst School is ons uitgangspunt:

Leren doe je spelenderwijs!