Natuurlijk leren

Groei

Natuurlijk leren

Ieder mens heeft alle kwaliteiten in zich die hij nodig heeft in zijn leven en tot groei en bloei te komen. Dat is ons uitgangspunt.

Naast dat je vaardigheden oefent op school die handig zijn in je latere leven, zoals bijvoorbeeld rekenen en taal, is het ook heel handig en nodig dat je sociale vaardigheden oefent en ontwikkeld. Ieder mens heeft zijn eigen tempo in groeien en ontwikkelen. Als je dit in je eigen ritme mag doen, als je daar klaar voor bent, noemen we dat Natuurlijk leren. Op de Maashorst School voegen we daar aan toe: vanuit de natuur. De Maashorst biedt iedere dag enorm veel inspiratie tot leren en willen ontdekken. De geschiedenis, flora en fauna, de unieke structuur van het landschap doen verwonderen, roepen vragen op, dagen uit tot kennis vergaren.

veiligheid
welbevinden
zelfwaardering
welzijn
betrokkenheid
zelfvertrouwen
respect
normen en waarden
verbondenheid

 

Ze krijgen allemaal dagelijks aandacht op de Maashorst School.

Groeien en spelen

Natuurlijk Leren gaat er vanuit dat elk kind uniek en anders is en dat het in een eigen tempo leert. En hoe kan je beter leren, dan met twee voeten in de natuur? De Maashorst School heeft daarom geen groepsindeling gebaseerd op leeftijd. Alle kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen doen en met wie ze dat willen doen. Op die manier kunnen ze groeien. Net als in de eigen gezinssituatie waarin de kinderen veelal ook samen leven, delen en spelen met volwassenen, broertjes en/of zusjes, enzovoorts. Elk kind bepaalt samen met zijn of haar coach hoe de groei het beste kan worden ondersteund. We volgen de ontwikkeling van de kinderen met een volgsysteem.

Bij de Maashorst School stimuleren we een kind datgene te leren wat het wil leren. Dit wordt gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase van het kind. Het leren gebeurt op allerlei manieren. Van het leren uit een boek tot meer praktische manieren om kennis op te doen. Weet je wat je allemaal kan leren van het voorbereiden van een lunch of van het klimmen in een boom? Spelen is een van de belangrijkste vormen om te leren. Verder vinden we het belangrijk dat kinderen zorg leren dragen voor hun eigen school. Hun stem telt ook in de dagelijkse organisatie van de school. Iedere stem telt op de Maashorst School.

Veel gestelde vragen

De Maashorst School is nieuw en Natuurlijk Leren is nog niet zo bekend. We hebben daarom antwoord gegeven op de aan ons meest gestelde vragen om u als ouders, verzorgers nog beter inzicht te geven in deze vorm van onderwijs.