Veel gestelde vragen

De Maashorst School is een nieuwe school met de visie Natuurlijk Leren. Dat is voor velen nieuw en we merken dat er veel vragen zijn. We hebben er al een paar voor u beantwoord, zodat u een nog beter beeld krijgt.

Wat leren kinderen op de Maashorst School? Zijn er garanties?
Volgens ons worden de meest waardevolle kwaliteiten ontwikkeld die nodig zijn in een explosief veranderende wereld.

  • Een leerling leert zich te focussen en concentreren op zelf gestelde doelen.
  • Een leerling leert om met respect te worden behandeld en de ander zo te behandelen.
  • Een leerling leert om de natuur en het buitenleven te waarderen en daarmee te “werken”.
  • Een leerling leert onafhankelijk te zijn en zijn of haar eigen pad te mogen volgen.
  • Een leerling leert zelfvertrouwen te krijgen en houden.
  • Een leerling leert om kwaliteiten te herkennen en ontwikkelen.
  • Een leerling leert wat het betekent om een doel te bepalen en om het te bereiken, en indien bereikt, het opnieuw te herwaarderen. Maar ook om heten opnieuw te proberen als het niet lukt en te ervaren wat het is om jezelf op te rapen en iets helemaal opnieuw te doen met hetzelfde of met een verschillend doel.
  • Een leerling doet levenservaring op. Echte levens-vaardigheden. De vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in het leven, in werk, in vriendschappen, in een relatie, bij het grootbrengen van kinderen.

 

Hoe volgen we de ontwikkeling van kinderen op de Maashorst School?
Via Spectrovita, het leerlingvolgsysteem wat we gebruiken op de Maashorst School, volgen we de individuele ontwikkeling van ieder kind, zowel cognitief als sociaal emotioneel.

In Spectrovita zijn de kerndoelen van het basisonderwijs verkort tot vijftien vakgebieden. Elk vakgebied is uitgewerkt in leerlijnen die de begeleider kan afvinken als het kinderen deze beheerst. Door dit systeem kunnen we eenvoudig waarnemen of een kind op onderdelen leeftijdsadequaat functioneert, op onderdelen ‘voorloopt’ of op onderdelen ‘achterloopt’. Een begeleider kan grafieken van leerlijnen uitprinten over verschillende perioden. Als de grafieken achter elkaar worden gelegd, zien we of een kind zich ontwikkelt, hoe snel dit gebeurt en op welke gebieden. Vaak gaat de ontwikkeling sprongsgewijs. Op het moment dat een kind zich niet lijkt te ontwikkelen of op een bepaald gebied langdurig stil staat, kan dit voor school reden zijn tot extra zorg. Met Spectrovita is dit eenvoudig waar te nemen en te onderbouwen.

Naast het niveau kan de begeleider bijhouden welke interesse het kind heeft voor de vakgebieden. Ook dit vullen we in door observaties. Door de grafieken van de interessemeting en niveaus naast elkaar te leggen, krijgen we een beeld of het kind zich vooral bezighoudt met zijn talenten of gebieden die hij moeilijk vindt.

Voor de groepen 7 en 8 kan de school aangeven op welk voortgezet onderwijsniveau een kind het vakgebied beheerst. Het systeem rekent een gemiddelde uit en geeft in een grafiek een uitstroomadvies.

Hoe werkt het dat je je eigen vakantie kunt inplannen?
De Maashorst School gaat 2 weken dicht zijn in de kerstvakantie, de laatste 2 weken van het jaar.

De overige vakanties zijn vrij in te plannen voor ouders, mits school hier ruim vooraf van op de hoogte is. Indien blijkt dat in een bepaalde week of weken (bijvoorbeeld in de zomervakantie) de bezetting lager dan 20% zal zijn, dan zal de school gesloten worden. Het fijne van zelf kunnen kiezen is dat je in een minder duur seizoen op vakantie kunt bijvoorbeeld.

Stel je voor dat je 5 dagen per week naar school komt: Maar je wilt meer!… Dat kan! Dan worden het BSO uren. Met BSO starten we zodra we een vergunning hiervoor ontvangen hebben van de gemeente Uden.

Is er BSO op de Maashorst School?
De aanvraag voor BSO loopt op dit moment. Ons doel is om zo spoedig mogelijk ook BSO aan te kunnen bieden.

Hoeveel kinderen zitten maximaal bij een leerkracht?
Tja, dat kan variëren op de Maashorst School. Het kan zijn dat iedereen bij 1 leerkracht zit, het kan ook zijn dat 1 kind bij 1 leerkracht zit. Dit hangt af van wat de begeleider aanbiedt en welke leerling voor die activiteit kiest. Wettelijk is aangegeven dat het maximaal aantal leerlingen per leerkracht ongeveer 30 bedraagt. Op de Maashorst School kiezen kinderen voor het deelnemen aan een activiteit of workshop in het algemeen. Er zijn op dit moment (vanwege het kleine aantal kinderen) wekelijkse workshops die verplicht zijn voor iedereen.

Blijft de groep een leeftijdmix op de Maashorst School, ook als de school groeit?
Natuurlijk leren blijft ook in leeftijd natuurlijk variëren. Dat maakt dat een leerling van 11 jaar heel veel kan leren aan een leerling van 6 jaar over bouwen bijvoorbeeld. Tegelijkertijd praten ze over tijd en wordt geleerd om vragen te stellen. De jongere kan dit veel beter dan de oudere leerling. Dit vinden wij de kracht van de leeftijdmix, oftewel een verticale groep. Ook als we groter groeien blijven leerlingen zelf kiezen voor bezigheden, workshops en activiteiten. Vanuit deze keuze leren ze samen over een bepaald onderwerp, ongeacht de leeftijd.

Doen alle kinderen mee met een bepaalde workshop?
We zijn begonnen met het aanbieden van workshops op woensdag op school en “buitenshuis” voor alle kinderen van de Maashorst School, omdat “je niet kunt kiezen wat je niet kent”. Op deze manier leer je wat bij je past, en wat je echt fijn vindt dat het maar een eenmalig aanbod was.

Het is een beetje hetzelfde als met lunchen tussen de middag. We dagen kinderen regelmatig uit om wat anders te proberen dan ze gewend zijn, ook met eten. Alleen dan leer je “anders” kennen. Dus er zijn wel degelijk ook “moetjes” op de Maashorst School.

Hoe sluit het onderwijs op de Maashorst School aan bij het voortgezet onderwijs?
Er komt een moment dat ze “verder” willen groeien, naar een volgende school of niveau toe. Kinderen worden dagelijks gevolgd, deze ontwikkeling wordt ook middels Spectrovita gevolgd (ons leerlingvolgsysteem) en wekelijks hebben we coachinggesprekjes. Hierin worden doelen besproken en gevolgd. Op een dag is duidelijk dat een vervolgstap logisch is. Dit kan zijn als een leerling 10 jaar is, of 12 of 13 jaar. Hier kan op verschillende manieren naartoe worden gewerkt.

Middels een toets, Cito of anders. Middels een motivatiebrief. Middels een gesprek of toets op de vervolgschool. Hier gaat natuurlijk naartoe gewerkt worden.

Op de Maashorst School hebben we nog geen concrete ervaring hierin. Wel kunnen we delen wat we weten van een soortelijke school met Natuurlijk leren, de Vallei in Driel.

Hoe is de doorstroom naar Voortgezet Onderwijs?