Visie

:Visie

De visie van de Maashorst School

In een natuurlijke en veilige leeromgeving krijgt een kind de ruimte en tijd zich te ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie.

Aristoteles: “Ieder mens is van nature nieuwsgierig”.

Van nature wil een mens zichzelf ontwikkelen. Zoals een klein kind in zijn eigen tempo zijn manier vindt om te leren lopen: zo mag deze ontwikkeling zich doorzetten op de Maashorst School. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. De natuur biedt enorm veel mogelijkheden en uitdaging tot vanzelfsprekende groei. “De wereld is een klaslokaal.” Daar willen we op de Maashorst School iedere dag optimaal gebruik van maken.

In de 21e eeuw waarin de kenniseconomie centraal staat, is het nodig dat mensen blijven leren: hun leven lang. Er wordt van mensen verwacht dat zij zelf het initiatief nemen om nieuwe dingen te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat lukt beter wanneer je van jongs af aan gewend bent om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leerproces.

Hoe ziet dat eruit?

We starten als een particuliere school, werkend naar een school met een geïntegreerde BSO.
Dit betekent dat we starten als school 50 weken per jaar, die 5 dagen per week open is.
Van 7.30 uur tot 18.30 uur.
In de aanloopfase zullen we geopend zijn van 8.30 tot 14.00 uur, omdat we nog geen BSO op de huidige locatie kunnen starten. Zodra dit gerealiseerd is, zullen de openingstijden verruimd worden.
De school is in de Kerstvakantie 2 weken gesloten. Deze sluit aan bij reguliere scholen.

Een aantal uren per dag zal het ‘school’ zijn, en de overige uren BSO.
Dit wordt vooraf afgesproken in een persoonlijk jaarcontract tussen ouders/opvoeders en school.
Per jaar moet een kind een wettelijk vastgesteld aantal uren naar school (940 uur per jaar).
Meeruren zullen gefactureerd worden als BSO-uren.

 

Meer informatie vindt u in ons schoolplan.